Nourmedia VOF

Algemene voorwaarden

Verklaring

Privacy statement en privacybeleid

Uw privacy is een belangrijk gegeven. We gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. In onze privacyverklaring proberen we je een zo goed mogelijk beeld te geven hoe Nourmedia bepaalde gegevens verwerkt.

Nourmedia VOF, gevestigd aan Jerome Kernplantsoen 22, 3543DK Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Jerome Kernplantsoen 22
3543DK Utrecht
+31643780342
info@nourmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nourmedia verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • De voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (IP-adres en geografische gegevens)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bovenop de eerder genoemde persoonsgegevens: bankrekeningnummer & btw-nummer).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Nourmedia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je contactverzoek
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Nourmedia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het versturen van facturen

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Nourmedia gebruikt geen geautomatiseerde gegevensverwerking om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nourmedia) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nourmedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia bij een contactaanvraag
  Bewaartermijn: 1 jaar als er geen verder contact is na een aanvraag en er geen opdracht uit het contact voortvloeit.
  Reden: tot een jaar na de aanvraag willen wij analyses kunnen doen van het aantal contactaanvragen per jaar.

 • Personalia bij een nieuwsbriefaanmelding
  Bewaartermijn: tot opzegging door de betrokkene.
  Reden: wij vragen bij de aanmelding actief om toestemming, dit wordt pas ingetrokken na een verzoek tot verwijdering.

 

 • Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst
  Bewaartermijn: zolang de overeenkomst van kracht is.
  Reden: nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website / internetbrowser en apparaat type
  Bewaartermijn: 14 maanden, wordt gereset bij nieuwe activiteit.
  Reden: dit is het minimale aantal maanden dat gegevens worden bewaard bij Google Analytics.

 • Bedrijfsgegevens bij aangaan van een overeenkomst:
  Bewaartermijn: tot zeven jaar na beëindiging van overeenkomst.
  Reden: wij moeten deze gegevens 7 jaar bewaren op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.


Delen van persoonsgegevens met derden

Nourmedia deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nourmedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nourmedia alleen persoonsgegevens aan derden om de door ons aangeboden dienst of product goed te kunnen blijven verzorgen. Hieronder genoemd:

 • Bedrijf: vd Maagdenberg advies en administratie
  Type dienst: facturatie en offertes
  Doel verwerking: het versturen van facturen, boekhouding en administratie.
  Jurisdictie: Nederland
  Welke gegevens: bedrijfs- en persoonsgegevens

 • Bedrijf: Flexwebhosting
  Type dienst: Webhosting
  Doel verwerking: Hosting van onze website
  Jurisdictie: Nederland
  Welke gegevens: Log gegevens (ip adres) en verzoeken website

 • Bedrijf: Google Analytics
  Type dienst: data analyse
  Doel verwerking: verbeteren van onze website
  Jurisdictie: Verenigde Staten
  Welke gegevens: websitegedrag, IP-adres en Geo-locatie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nourmedia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij met cookies onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nourmedia. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nourmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nourmedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@nourmedia.nl

Volg ons voor meer nieuws & updates op